Zmiany w Zarządzie BLIRT S.A.

W dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza BLIRT S.A. delegowała z dniem 1 kwietnia 2018 r. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Mariana Popinigisa. Powołała także z dniem 1 kwietnia 2018 r. Pana Krzysztofa Kura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A.

Decyzje Rady Nadzorczej są konsekwencją rezygnacji, które w dniu 28 marca 2018 r. złożyli Pan Piotr Lassota oraz Pan Witold Grabysz, dotychczasowy Prezes i Wiceprezes Zarządu BLIRT S.A.