Zmiany w Zarządzie Spółki

W dniu 01.04.2015 r. do Zarządu powołano Pana Witolda Grabysza, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zmieniono także nazwę funkcji dotychczasowego Członka Zarządu, Pana Mariana Popinigisa, na Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. Prezesem Zarządu niezmiennie jest Pan Jerzy Milewski.