Zmarł Profesor Edward Borowski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17.08.2016 zmarł

ś. † p.

Profesor Edward Borowski

Odszedł od nas wynalazca, światowego formatu uczony,
nestor polskich chemików farmaceutycznych,
oddany współpracownik i Przyjaciel naszej spółki.

 

Emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wieloletni Członek Rady Naukowej BLIRT S.A.

Specjalnością naukową profesora Borowskiego była szeroko pojęta dziedzina antybiotyków, a zwłaszcza zagadnienia związane z chemioterapią. Był jednym z najwybitniejszych polskich naukowców w dziedzinie badań nad nowymi potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi i przeciwgrzybowymi. Profesor przez wiele lat współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami naukowymi w Polsce.

Był jednym z pomysłodawców sympozjum międzynarodowego „Molecular Aspects of Chemotherapy” – którego osiem edycji odbyło się pod jego kierunkiem w Gdańsku w latach 1984-2001, auspicji International Society of Chemotherapy oraz Komitetu Nauk o Leku PAN.

Do ostatnich dni swego życia prowadził aktywną działalność naukowo-badawczą. Odszedł pełen planów na przyszłość.

Łączymy się z Rodziną w bólu i poczuciu straty.
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy BLIRT S.A.