Zezwolenie na Wytwarzanie Produktu Leczniczego

W celu utrzymania jakości świadczonych usług oraz ich rozszerzenia o kontrolę produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych, Dział Analityki BLIRT S.A. prowadzi badania w oparciu o procedury zgodne z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku Dział Analityki uzyskał Zezwolenie na Wytwarzanie Produktu Leczniczego. Zezwolenie zostało udzielone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jest to kolejny krok zbliżający BLIRT S.A. do uzyskania certyfikatu DPW.