Zawarcie umowy najmu laboratoriów

BLIRT S.A. podpisał umowę na wynajem pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni ok. 1100 m2 zlokalizowanych w dotychczasowym budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Kładki 24.

Umowa została zawarta 14 kwietnia 2016 roku, na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres. BLIRT planuje przeprowadzenie prac remontowych, mających na celu dostosowanie pomieszczeń do standardów GLP, GMP oraz ISO 13485 w poszczególnych laboratoriach. Obecnie trwają prace koncepcyjne adaptacji powierzchni, a zmiana siedziby planowana jest na czwarty kwartał bieżącego roku. W nowych laboratoriach funkcjonować będą wszystkie działy usługowe Spółki, także te obecnie działające w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym.