Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13/2017/KT na dostawę modułu filtracyjnego do filtracji stycznej

Termin składania ofert: 19.07.2017 do godz. 23:59

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie Ofertowe nr 13/2017/KT

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik  3 do Zapytania Ofertowego

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2017/KT na dostawę modułu filtracyjnego do filtracji stycznej

Unieważnienie postępowania z  powodu braku ofert spełniających parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 07.07.2017 do godz. 23:59

Zapytanie Ofertowe nr 12/2017/KT

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego

Zapytanie Ofertowe nr 8/2017/KT na Liofilizator z instalacja i szkoleniem

Termin składania ofert: 28.02.2017

Wynik Postępowania ofertowego

Zapytanie-Ofertowe  8/2017/KT

Załącznik-1

Załącznik-2

Załącznik-3

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/KT na dostawę systemu filtracyjnego TFF wraz z modułami filtracyjnymi.

Termin składania ofert: 15.02.2017.

Unieważnienie_postępowania_7/2017/KT

Zapytanie-ofertowe 7/2017/KT

Załącznik-1

Załącznik-2

Załącznik-3

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/KT na dostawę liofilizatora laboratoryjnego z instalacją i szkoleniem.

Termin składania ofert:14.02.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zapytanie-ofertowe_Liofilizator 6/2017/KT

Załącznik-1

Załącznik-2

Załącznik-3

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/KT na dostawę liofilizatora

Termin składania ofert: 11.02.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zapytanie ofertowe 5/2017/KT

Załącznik-1

Załącznik-2

Załącznik-3

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/KT w ramach projektu „Kredyt na innowacje technologiczne” dotyczące zamrażarki niskotemperaturowej.

Termin składania ofert: 24.12.2016

Zapytanie Ofertowe 3/2016/KT

załącznik-1

załącznik-2

Wynik postępowania ofertowego 3/2016/KT

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/KT w ramach projektu  „Kredyt na innowacje technologiczne”  dotyczące  systemu chromatografii średniociśnieniowej do produkcji pilotażowej białek wraz z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: 21.12.2016

Zapytanie Ofertowe 2/2016/KT

załącznik-1

zalacznik-2

zalacznik-3

Wynik postępowania 2/2016/KT

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/KT w ramach projektu „Kredyt na innowacje technologiczne” na wytrząsarkę termostatyzowaną do hodowli mikrobiologicznej.

Termin składania ofert: 14.12.2016.

Zapytanie Ofertowe 1/2016/TK

Załącznik-1

Załącznik-2

Wynik postępowania 1/2016/TK