Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 czerwca 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 grudnia 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 czerwca 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 grudnia 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23 marca 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 1 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 grudnia 2013

Zwyczajne Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy –
26 czerwca 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 13 Lutego 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29 Czerwca 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 Listopada 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
16 Czerwca 2011