Raporty bieżące 2018

Raporty EBI

19.01.2018, godz. 13:55 – 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 

16.01.2018, godz. 14:01 – 2/2018 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

15.01.2018, godz. 12:44 – 1/2018 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie rekomendacji przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

Raporty ESPI

16.01.2018, godz. 15:31 – 3/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

16.01.2018, godz. 15:26 – 2/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

03.01.2018, godz. 14:41 – 1/2018 – Odrzucenie przez NCBiR raportu z pierwszego etapu oraz zalecenie zakończenia realizacji projektu Emitenta