Raporty bieżące 2018

Raporty EBI

17.04.2018, godz. 15:51 – 9/2018 Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

29.03.2018, godz. 22:05 – 8/2018 – Powołanie Zarządu BLIRT S.A.

16.03.2018, godz. 12:12 – 7/2018 – Tekst jednolity Statutu

22.02.2018, godz. 11:06 – 6/2018 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiana Statutu Spółki

20.02.2018, godz. 15:07 – 5/2018 – Podsumowanie przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

19.01.2018, godz. 13:55 – 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 

16.01.2018, godz. 14:01 – 2/2018 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

15.01.2018, godz. 12:44 – 1/2018 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie rekomendacji przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

Raporty ESPI

19.04.2018, godz. 17:51 – 8/2018 – Otrzymanie pisma z żądaniem konwersji udzielonej Emitentowi pożyczki na akcje Emitenta

18.04.2018, godz. 12:09 – 7/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

28.03.2018, godz. 14:46 – 6/2018 – Rezygnacje Członków Zarządu

09.03.2018, godz. 12:53 – 5/2018 – Zapis na akcje serii N BLIRT S.A. dokonany przez N50 Cyprus Limited

09.03.2018, godz. 12:08 – 4/2018 – Przydział i objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii N

16.01.2018, godz. 15:31 – 3/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

16.01.2018, godz. 15:26 – 2/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

03.01.2018, godz. 14:41 – 1/2018 – Odrzucenie przez NCBiR raportu z pierwszego etapu oraz zalecenie zakończenia realizacji projektu Emitenta