Raporty bieżące 2018

Raporty EBI

22.06.2018, godz. 16:11 – 17/2018 – Uchwała RN BLIRT S.A. w sprawie delegowania Członka Rady do pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki

05.06.2018, godz. 15:51 – 16/2018 – Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A. 

05.06.2018, godz. 15:27 – 15/2018 – Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.

05.06.2018, godz. 15:24 – 14/2018 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r. 

09.05.2018, godz. 20:34 – 13/2018 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2018 r.

09.05.2018, godz. 14:53 – 12/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

17.04.2018, godz. 15:51 – 10/2018 -Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

29.03.2018, godz. 22:05 – 8/2018 – Powołanie Zarządu BLIRT S.A.

16.03.2018, godz. 12:12 – 7/2018 – Tekst jednolity Statutu

22.02.2018, godz. 11:06 – 6/2018 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiana Statutu Spółki

20.02.2018, godz. 15:07 – 5/2018 – Podsumowanie przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

19.01.2018, godz. 13:55 – 3/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 

16.01.2018, godz. 14:01 – 2/2018 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

15.01.2018, godz. 12:44 – 1/2018 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie rekomendacji przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

Raporty ESPI

21.06.2018, godz. 17:32 – 14/2018 – Przydział i objęcie akcji serii O

05.06.2018, godz. 15:45 – 13/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 05.06.2018r.

05.06.2018, godz. 15:17 – 12/2018 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r. 

04.06.2018, godz. 17:17 – 11/2018* – *Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Korekta raportu ESPI 10/2018 z dnia 28.05.2018 r. Uprawnieni do głosowania na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.

28.05.2018, godz. 21:18 – 10/2018* – *Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na ZWZA  BLIRT S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.

09.05.2018, godz. 14:45 – 9/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

19.04.2018, godz. 17:51 – 8/2018 – Otrzymanie pisma z żądaniem konwersji udzielonej Emitentowi pożyczki na akcje Emitenta

18.04.2018, godz. 12:09 – 7/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

28.03.2018, godz. 14:46 – 6/2018 – Rezygnacje Członków Zarządu

09.03.2018, godz. 12:53 – 5/2018 – Zapis na akcje serii N BLIRT S.A. dokonany przez N50 Cyprus Limited

09.03.2018, godz. 12:08 – 4/2018 – Przydział i objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii N

16.01.2018, godz. 15:31 – 3/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

16.01.2018, godz. 15:26 – 2/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

03.01.2018, godz. 14:41 – 1/2018 – Odrzucenie przez NCBiR raportu z pierwszego etapu oraz zalecenie zakończenia realizacji projektu Emitenta