Raporty bieżące 2017

Raporty EBI

20.12.2017, godz. 22:17 – 25/2017 – Tekst jednolity Statutu

13.12.2017, godz. 15:14 – 24/2017 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017-2018

05.12.2017, godz. 15:22 – 23/2017 – Zmiana Statutu Blirt S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r.

05.12.2017, godz. 15:13 – 22/2017 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 05.12.2017 r.

05.12.2017, godz. 11:15 – 21/2017 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie ustalenia terminu wprowadzenia akcji serii Ł do obrotu

07.11.2017, godz. 15:50 – 20/2017 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 grudnia 2017 r.

07.11.2017, godz. 15:36 – 19/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. 

25.07.2017, godz. 17:39 – 16/2017 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BLIRT S.A. 

19.06.2017, godz. 11:42 – 15/2017 – Tekst jednolity Statutu

19.06.2017, godz. 11:33 – 14/2017 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

07.06.2017, godz. 11:41 – 13/2017 – Korekta raportu EBI nr 11/2017 z dnia 06.06.2017 dotyczącego uchwał podjętych na ZWZA BLIRT w dniu 6 czerwca 2017 r.

06.06.2017, godz. 13:11 – 12/2017 – Zmiana Statutu Blirt S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. w dniu 6 czerwca 2017 r.

06.06.2017, godz. 13:02 – 11/2017 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 06.06.2017 r.

09.05.2017, godz. 22:04 – 10/2017 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 6 czerwca 2017 r.

09.05.2017, godz. 19:13 – 9/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

22.02.2017, godz. 15:04 – 5/2017 – Podsumowanie przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

20.01.2017, godz. 16:27 – 3/2017 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

19.01.2017, godz. 14:57 – 2/2017 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie rekomendacji przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich

17.01.2017, godz. 15:01 – 1/2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raporty ESPI

20.12.2017, godz. 10:03 – 39/2017 – Zapis na akcje serii M BLIRT S.A. dokonany przez N50 Cyprus Limited

20.12.2017, godz. 9:44 – 38/2017 – Przydział i objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii M 

07.12.2017, godz. 12:13 – 37/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

07.12.2017, godz. 12:04 – 36/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

07.12.2017, godz. 11:35 – 35/2017 – Zakup akcji przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

07.12.2017, godz. 11:29 – 34/2017 – Sprzedaż akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

05.12.2017, godz. 15:27 – 33/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 05.12.2017r.

05.12.2017, godz.15:10 – 32/2017 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 05.12.2017 r.

27.11.2017, godz. 18:24 – 31/2017* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na NWZA BLIRT S.A. w dniu 05.12.2017 r.

14.11.2017, godz. 13:39 – 30/2017 – Brak przewag konkurencyjnych w projekcie Emitenta

07.11.2017, godz. 15:19 – 29/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. 

24.10.2017, godz. 15:07 – 28/2017 – Otrzymanie pisma z żądaniem konwersji udzielonych Emitentowi pożyczek na akcje Emitenta

23.10.2017, godz. 21:58 – 27/2017 – Zawarcie umowy pożyczki

17.10.2017, godz. 21:26 – 26/2017 – Wybranie projektu Emitenta do dofinansowania

28.08.2017, godz. 16:42 – 25/2017 – Zawarcie umowy pożyczki

01.08.2017, godz. 20:59 – 24/2017 – Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki zależnej Transmedium Sp. z o.o., otwarciu jej likwidacji i powołaniu likwidatora

13.07.2017, godz. 13:21 – 23/2017* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF- Odpowiedź na pismo Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu z dnia 19.06.2017 r.

11.07.2017, godz. 19:38 – 22/2017 – Zawarcie umowy pożyczki

20.06.2017, godz. 12:03 – 21/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

20.06.2017, godz. 11:59 – 20/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

20.06.2017, godz. 10:59 – 19/2017 – Zbycie akcji imiennych serii A przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

20.06.2017, godz. 10:49 – 18/2017 – Nabycie akcji imiennych serii A przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

07.06.2017, godz. 11:37 – 17/2017 – Korekta raportu ESPI nr 15/2017 z dnia 06.06.2017 dotyczącego uchwał podjętych na ZWZA BLIRT w dniu 6 czerwca 2017 r.

06.06.2017, godz. 13:08 – 16/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 06.06.2017 r.

06.06.2017, godz. 12:57 – 15/2017 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 06.06.2017 r.

29.05.2017, godz. 21:33 – 14/2017* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 06.06.2017 r.

19.05.2017, godz. 13:54 – 13/2017 – Przyznanie amerykańskiego patentu na wynalazek: „N – podstawione pochodne antybiotyku przeciwbrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”

18.05.2017, godz. 15:02 – 12/2017- Uchwała wspólników spółki zależnej Emitenta Transmedium Sp. z o.o. w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji spółki

09.05.2017, godz. 22:10 – 11/2017 – Podpisanie umowy na zakup bioreaktora

09.05.2017, godz. 18:58 – 10/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

25.04.2017, godz.16:07 – 9/2017 – Przyznanie polskiego patentu na wynalazek pt.: „Płyn do przechowywania narządów w czasie zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza transplantacji”

29.03.2017, godz. 17:13 – 8/2017 – Zawarcie umowy pożyczki

09.03.2017, godz. 11:54 – 7/2017 – Uchwała Rady Nadzorczej BLIRT S.A. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do pozyskania branżowego partnera kapitałowego dla Działu Analityki

08.02.2017, godz. 20:17 – 6/2017 – Problemy produkcyjne przy projekcie płynu do transplantacji 

30.01.2017, godz. 15:53 – 5/2017 – Korekta raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 13.12.2016 r. 

25.01.2017, godz. 19:11 – 4/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

24.01.2017, godz. 13:44 – 3/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

12.01.2017, godz. 13:37 – 2/2017 – Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki zależnej BS-154 Sp. z o.o., otwarciu jej likwidacji i powołaniu likwidatora

03.01.2017, godz. 14:30 – 1/2017 – Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach programu Bony na Innowacje