Raporty bieżące 2016

Raporty EBI

28.12.2016, godz. 20:51 – 37/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej BLIRT S.A. w sprawie zmiany Programu Opcji Menedżerskich

23.12.2016, godz. 11:18 – 36/2016 – Korekta raportu bieżącego Nr 31/2016 o utracie uprzywilejowania 527.000 akcji serii A Emitenta z dnia 1 grudnia 2016 r.

20.12.2016, godz. 21:25 – 35/2016 – Tekst jednolity Statutu

07.12.2016, godz. 16:10 – 34/2016 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiana Statutu Spółki

06.12.2016, godz. 19:19 – 33/2016 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

06.12.2016, godz. 17:00– 32/2016 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 06.12.2016 r.

01.12.2016, godz. 11:36 – 31/2016 – Utrata uprzywilejowania 527.000 akcji serii A Emitenta

21.11.2016, godz. 16:42 – 30/2016 – Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2016 r.

07.11.2016, godz. 12:49 – 29/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

27.10.2016, godz. 17:37  – 27/2016 – Informacja o śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej BLIRT S.A.

06.07.2016, godz. 15:56– 25/2016 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego

17.06.2016 – 24/2016 – Zmiany w organach BLIRT S.A.

17.06.2016 – 23/2016- Tekst jednolity Statutu

15.06.2016 – 22/2016 – Objęcie akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

15.06.2016 – 21/2016 – Objęcie akcji przez osobę obowiązaną

15.06.2016 – 20/2016 – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii L

14.06.2016 – 19/2016 – Uzyskanie certyfikatu GMP

17.05.2016 – 18/2016 – Zmiana Statutu BLIRT S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. w dniu 17 maja 2016 r.

17.05.2016 – 17/2016 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 17.05.2016 r. 

06.05.2016 – 16/2016 – Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania

21.04.2016 – 14/2016 – Podpisanie umowy istotnej dotyczącej wynajmu laboratoriów

21.04.2016 – 13/2016 – Zmiana polityki rachunkowości

21.04.2016 – 12/2016 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT SA, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17 maja 2016 r.

20.04.2016 – 11/2016- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA

23.03.2016 – 8/2016 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA w dniu 23.03.2016

03.02.2016 – 7/2016 – Zawarcie istotnej umowy dotyczącej płynu do transplantacji

23.02.2016 – 6/2016- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA

03.02.2016 – 4/2016 – Rejestracja przez Sąd Rejonowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana reprezentacji Spółki

25.01.2016 – 3/2016 – Zawarcie istotnej umowy

21.01.2016 – 2/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. 

20.01.2016 – 1/2016 – Tekst jednolity Statutu

 

Raporty ESPI

29.12.2016, godz. 14:11 –  35/2016 –  Korekta korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A

29.12.2016, godz. 12:31 – 34/2016 – Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A.

29.12.2016, godz. 12:24 – 33/2016 – Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A.

28.12.2016, godz. 13:44 – 32/2016 – Zakup systemu do produkcji pilotażowej białek

13.12.2016, godz. 15:03 – 31/2016 – Zapis na akcje serii Ł BLIRT S.A. dokonany przez N50 Cyprus Limited

06.12.2016, godz. 17:04 – 30/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 06.12.2016r.

06.12.2016, godz. 16:56 – 29/2016 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 06.12.2016 r.

02.12.2016 – godz. 10:42 – 28/2016* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na NWZA BLIRT S.A. w dniu 06.12.2016 r.

01.12.2016, godz. 15:20 -27/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

01.12.2016, godz. 15:12 – 26/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

01.12.2016, godz. 12:43 – 25/2016 -Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A.

29.11.2016, godz. 13:31 – 24/2016 – Rozwiązanie umowy dotyczącej wynajmu laboratoriów

24.11.2016, godz. 21:24 – 23/2016 – Uchwała wspólników spółki zależnej Emitenta BS-154 Sp. z o.o. o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki

22.11.2016, godz. 21:47 – 22/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A.

22.11.2016, godz. 09:49 – 21/2016 – Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

07.11.2016, godz. 12:41 – 20/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. 

15.09.2016, godz. 16:30 – 19/2016 – Negatywne wyniki badań w projekcie BS-154 – cytostatyk modulujący oporność wielolekową komórek nowotworowych

01.09.2016, godz. 12:36 – 18/20216 – Przyznanie japońskiego patentu na wynalazek pt: „Asymetrycznie podstawione pochodne antrapirydazonu jako cytostatyki modulujące oporność wielolekową komórek nowotworowych”

31.08.2016, godz. 22:10 – 17/2016 – Zmiana strategii rozwoju Spółki

02.08.2016, godz. 12:53  – 16/2016 – Przyznanie amerykańskiego patentu na wynalazek „Półsyntetyczne pochodne Nystatyny A1”

18.07.2016, godz. 22:11 – 15/2016 – Wybranie projektów Emitenta do dofinansowania

07.07.2016, godz. 17:10 – 14/2016 – Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu

06.07.2016, godz. 17:46– 13/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

06.07.2016, godz. 17:39 – 12/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

06.07.2016, godz. 17:35 – 11/2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA

15.06.2016 – 10/2016 – Objęcie akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

15.06.2016 – 9/2016 – Objęcie akcji przez osobę obowiązaną

17.05.2016 – 8/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 17.05.2016 r. 

17.05.2016 – 7/2016 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 17.05.2016 r. 

09.05.2016 – 6/2016* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 17.05.2016 r.

20.04.2016 – 5/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA

23.03.2016 – 4/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA BLIRT SA w dniu 23.03.2016

23.03.2016 – 3/2016 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA w dniu 23.03.2016

16.03.2016 – 2/2016* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na NWZA BLIRT S.A. w dniu 23.03.2016 r.

23.02.2016 – 1/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA