Raporty bieżące 2015

Raporty EBI

02.12.2015 – 27/2015 – Zmiana Statutu BLIRT S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 1 grudnia 2015 r. 

02.12.2015 – 26/2015 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 01.12.2015 r.

26.11.2015 – 25/2015 – Korekta raportu EBI 20/2015 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

05.11.2015 – 23/2015 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 1 grudnia 2015 r.

04.11.2015 – 22/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

09.10.2015 – 21/2015 – Uchwała Rady Nadzorczej BLIRT S.A. w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich (POM)

16.09.2015 – 20/2015 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

14.09.2015 – 19/2015 – Zawarcie umowy pożyczki

08.09.2015 – 18/2015 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

26.08.2015 – 17/2015 – Zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu

16.07.2015 – 15/2015 – Tekst jednolity Statutu

02.07.2015 – 14/2015 – Korekta raportu EBI 11/2015 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 30.06.2015 r. 

01.07.2015 – 13/2015 – Powołanie Rady Nadzorczej BLIRT S.A. na nową kadencję

01.07.2015 – 12/2015 – Zmiana Statutu BLIRT S.A. dokonana przez ZWZA w dniu 30.06.2015 r. 

01.07.2015 – 11/2015 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 30.06.2015 r. 

03.06.2015 – 10/2015 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2015 r.

03.06.2015 – 9/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

24.04.2015 – 7/2015 – Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie w standardzie GMP

31.03.2015 – 4/2015 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. badań i rozwoju / Zmiana funkcji Członka Zarządu

27.02.2015 – 3/2015 – Zmiana Animatora Rynku

09.01.2015 – 1/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raporty ESPI

02.12.2015 – 12/2015 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA BLIRT S.A. w dniu 01.12.2015 r. 

02.12.2015 – 11/2015 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 01.12.2015 r. 

26.11.2015 – 10/2015 – Korekta raportu ESPI 7/2015 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

24.11.2015 – 9/2015* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na NWZA w dniu 01.12.2015 r.

04.11.2015 – 8/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.

17.09.2015 – 7/2015 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

08.09.2015 – 6/2015 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

02.07.2015 – 5/2015 – Korekta raportu ESPI 3/2015 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 30.06.2015 r

01.07.2015 – 4/2015 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2015 r.

01.07.2015 – 3/2015 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 30.06.2015 r. 

23.06.2015 – 2/2015* – Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na ZWZA w dniu 30.06.2015 r.

03.06.2015 – 1/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.