Raporty bieżące 2014

Raporty EBI

04.11.2014 – 26/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

13.08.2014 – 24/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

02.07.2014 – 22/2014 – Zawarcie istotnej umowy

01.07.2014 – 21/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

01.07.2014 – 20/2014 – Spełnienie warunku ważności istotnej umowy

19.06.2014 – 19/2014 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

18.06.2014 – 18/2014 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA w dniu 18.06.2014

17.06.2014 – 172014 – Spełnienie warunku ważności istotnej umowy

16.06.2014 – 16/2014 – Korekta raportu EBI 2/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną.

11.06.2014 – 15/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

21.05.2014 – 14/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA

15.05.2014 – 13/2014 – Zawarcie istotnych umów

28.04.2014 – 12/2014 – Wybór oferty Emitenta w postępowaniu ofertowym

10.04.2014 – 8/2014 – Zawarcie istotnej umowy

26.03.2014 – 7/2014 – Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego / tekst jednolity statutu BLIRT S.A.

24.02.2014 – 6/2014 – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii J

18.02.2014 – 5/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

28.01.2014 – 3/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

28.01.2014 – 2/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

10.01.2014 – 1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Raporty ESPI

04.11.2014 – 12/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

13.08.2014 – 11/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

01.07.2014 – 10/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

18.06.2014 – 9/2014 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA w dniu 18.06.2014

18.06.2014 – 8/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 18.06.2014 r.

16.06.2014 – 7/2014 – Korekta raportu ESPI 1/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną.

11.06.2014 – 6/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

11.06.2014 – 5/2014* – wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (Uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.06.2014)

21.05.2014 – 4/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA

18.02.2014 – 3/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

28.01.2014 – 2/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiazaną

28.01.2014 – 1/2014 – Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną