Raporty bieżące 2011

Raporty EBI

22.12.2011 – 23/2011 – Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza

09.12.2011 – 22/2011 – Informacja o ogłoszeniu w MSiG

30.11.2011 – 21/2011 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

29.11.2011 – 20/2011 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 28.11.2011 r.

10.11.2011 – 19/2011 – Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 28.11.2011

31.10.2011 – 18/2011 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt SA

16.09.2011 – 16/2011 – Program motywacyjny dla kluczowych pracowników Blirt S.A.

07.07.2011 – 14/2011 – Uzyskanie certyfikatu GLP

04.07.2011 – 13/2011 – Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

17.06.2011 – 12/2011 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 16.06.2011 r.

31.05.2011 – 11/2011 – Informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect

17.05.2011 – 10/2011 – Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A.

10.05.2011 – 9/2011 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

12.04.2011 – 7/2011 – Drugi animator dla akcji BLIRT – Dom Maklerski PKO BP

23.03.2011 – 6/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

15.03.2011 – 5/2011 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii B i C

11.03.2011 – 4/2011 – Informacja od Autoryzowanego Doradcy

11.03.2011 – 3/2011 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B i C

07.03.2011 – 2/2011 – Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Blirt S.A. do ASO

07.03.2011 – 1/2011 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty ESPI

30.11.2011 – 13/2011 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 28.11.2011 r.

29.11.2011 – 12/2011 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 28.11.2011 r.

24.11.2011 – 11/2011* – * wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu)

10.11.2011 – 10/2011 – Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 28.11.2011

31.10.2011 – 9/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT SA wraz z projektami uchwał

23.08.2011 – 8/2011 – Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A.

17.06.2011 – 7/2011 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 16.06.2011 r.

17.06.2011 – 6/2011 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 16.06.2011 r.

09.06.2011 – 5/2011* – *Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu)

17.05.2011 – 4/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT SA wraz z projektami uchwał

04.04.2011 – 3/2011 – Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A.

24.03.2011 – 2/2011 – Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLIRT S.A.

22.03.2011 – 1/2011 – Podłączenie do systemu ESPI