Kontakt dla Inwestorów

Navigator Capital S.A.
Autoryzowany Doradca

Biuro spółki:
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Tel.: +48 22 630 83 33
Fax: +48 22 630 83 30
e-mail: blirt@navigatorcapital.pl
www.navigatorcapital.pl

Dane rejestrowe:
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

Kontakt

Bartosz Krzesiak / Dyrektor Departamentu Emisji Akcji