Kalendarium

Kalendarium 2017

10.02.2017 – publikacja raportu kwartalnego za IV kw. 2016

10.04.2017 – publikacja raportu rocznego za 2016

28.04.2017 – publikacja raportu kwartalnego za I kw. 2017

04.08.2017 – publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2017

31.10.2017 – publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2017

 

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych

11.01.2017 – 10.02.2017 (do publikacji raport)

11.03.2017 – 10.04.2017 (do publikacji raportu)

29.03.2017 – 28.04.2017 (do publikacji raportu)

05.07.2017 – 04.08.2017 (do publikacji raportu)

01.10.2017 – 31.10.2017 (do publikacji raportu)