Kalendarium

Kalendarium 2018

09.02.2018 – publikacja raportu kwartalnego za IV kw. 2017

12.04.2018 – publikacja raportu rocznego za 2017

27.04.2018 – publikacja raportu kwartalnego za I kw. 2018

10.08.2018 – publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2018

09.11.2018 – publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2018

 

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych

10.01.2018 – 09.02.2018 (do publikacji raportu)

13.03.2018 – 12.04.2018 (do publikacji raportu)

28.03.2018 – 27.04.2018 (do publikacji raportu)

11.07.2018 – 10.08.2018 (do publikacji raportu)

10.10.2018 – 09.11.2018 (do publikacji raportu)