Akcjonariat

wykres akcjonariatu

Struktura akcjonariatu wg udziału w głosach na WZA

Akcjonariusz
Seria akcji
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
Marian Popinigis
A 1 584 843 12,11% 3 169 686 20,50%
B 39 220 0,30% 39 220 0,25%
C i D  595 719 4,55% 595 719 3,85%
G 90 000 0,69% 90 000 0,58%
H 220 000 1,68% 220 000 1,42%
L 192 612 1,47% 192 612 1,25%
ŁĄCZNIE
2 722 394 20,80% 4 307 237 27,86%
N50 Cyprus Ltd
C i D 729 426 5,57% 729 426 5,03%
F 90 000 0,69% 90 000 0,62%
H 370 000 2,83% 370 000 2,55%
I 320 000 2,45% 320 000 2,21%
J 955 500 7,30% 955 500 6,59%
L 1 285 221 9,82% 1 285 221 8,86%
Ł 526 316 4,02% 526 316 3,63%
M 3 787 878 28,95% 3 787 878 26,11%
N 951 517 7,27 951 517 6,15
ŁĄCZNIE
9 015 858 68,90% 9 015 858 58,32%
Elżbieta Kur z synami
A 527 000 4,03% 1 054 000 6,82%
F 5 000 0,04% 5 000 0,03%
G 5 000 0,04% 5 000 0,03%
ŁĄCZNIE
537 000 4,10% 1 064 000 6,88%
Jerzy Milewski
A 263 157 2,01% 526 314 3,40%
Pozostali akcjonariusze
C i D 546 982 4,18% 546 982 3,54%
Łącznie
13 085 391   100% 15 460 391 100%