Akcjonariat

wykres akcjonariatu

Struktura akcjonariatu wg udziału w głosach na WZA

Akcjonariusz
Seria akcji
Liczba akcji
Udział w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach na WZA
Marian Popinigis
A 1 584 843 18,99% 3 169 686 29,57%
B 39 220 0,47% 39 220 0,37%
C i D  595 719 7,14% 595 719 5,56%
G 90 000 1,08% 90 000 0,84%
H 220 000 2,64% 220 000 2,05%
L 192 612 2,31% 192 612 1,80%
ŁĄCZNIE
2 722 394 32,62% 4 307 237 40,18%
N50 Cyprus Ltd
C i D 729 426 874% 729 426 6,8%
F 90 000 1,08% 90 000 0,84%
H 370 000 4,43% 370 000 3,45%
I 320 000 3,83% 320 000 2,98%
J 955 500 11,45% 955 500 8,91%
L 1 285 221 15,40% 1 285 221 11,99%
Ł 526 316 6,31% 526 316 4,91%
ŁĄCZNIE
4 276 463 51,24% 4 276 463 39,89%
Elżbieta Kur z synami
A 527 000 6,31% 1 054 000 9,83%
F 5 000 0,06% 5 000 0,05%
G 5 000 0,06% 5 000 0,05%
ŁĄCZNIE
537 000 6,43% 537 000 9,92%
Jerzy Milewski
A 263 157 3,15% 526 314 4,91%
Pozostali akcjonariusze
C i D 546 982 6,55% 546 982 5,10%
Łącznie
8 345 996  100% 10 720 996 100%