Akcjonariat

wykres akcjonariatu

Struktura akcjonariatu wg udziału w głosach na WZA

Akcjonariusz
Seria akcji
Liczba akcji
Udział w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach na WZA
Marian Popinigis
A 1 584 843 13,06% 3 169 686 21,85%
B 39 220 0,32% 39 220 0,27%
C i D  595 719 4,91% 595 719 4,11%
G 90 000 0,74% 90 000 0,62%
H 220 000 1,81% 220 000 1,52%
L 192 612 1,59% 192 612 1,33%
ŁĄCZNIE
2 722 394 22,44% 4 307 237 29,69%
N50 Cyprus Ltd
C i D 729 426 6,01% 729 426 5,03%
F 90 000 0,74% 90 000 0,62%
H 370 000 3,05% 370 000 2,55%
I 320 000 2,64% 320 000 2,21%
J 955 500 7,87% 955 500 6,59%
L 1 285 221 10,59% 1 285 221 8,86%
Ł 526 316 4,34% 526 316 3,63%
M 3 787 878 31,22% 3 787 878 26,11%
ŁĄCZNIE
8 064 341 66,46% 8 064 341 55,58%
Elżbieta Kur z synami
A 527 000 4,34% 1 054 000 7,26%
F 5 000 0,04% 5 000 0,03%
G 5 000 0,04% 5 000 0,03%
ŁĄCZNIE
537 000 4,43% 537 000 7,33%
Jerzy Milewski
A 263 157 2,17% 526 314 3,63%
Pozostali akcjonariusze
C i D 546 982 4,51% 546 982 3,77%
Łącznie
12 133 874  100% 14 508 874 100%