Raporty Roczne

12.04.2018, godz. 19:44 – Raport EBI 9/2018 – Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2017

 

10.04.2017, godz. 19:10 – Raport EBI 7/2017 – Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2016 

10.04.2017, godz. 19:03 – Raport EBI 6/2017 – Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2016 

 

13.04.2016 – Raport EBI 10/2016 – Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2015

13.04.2016 – Raport EBI 9/2016 – Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2015

 

17.04.2015 – Raport EBI 6/2015 – Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2014

17.04.2015 – Raport EBI 5/2015 – Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2014

 

11.04.2014 – Raport EBI 10/2014 – Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2013

11.04.2014 – Raport EBI 9/2014 – Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2013

 

08.05.2013 – Raport EBI 11/2013 – Korekta raportu rocznego za rok 2012

19.04.2013 – Raport EBI 7/2013 – Raport roczny za 2012

 

09.05.2012 – Raport EBI 13/2012 – Raport roczny za 2011