Powołanie Zarządu na nową kadencję

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu w dniu 18.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §25 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, powołała z dniem 18.06.2014 r. Zarząd na nową 3-letnią kadencję, która upłynie w dniu 17.06.2017 r. Skład osobowy Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołano Pana Jerzego Milewskiego, a do pełnienia funkcji Członka Zarządu powołano Pana Mariana Popinigisa.