Patent na wynalazek dla Spółki BS-154

Dnia 4 sierpnia 2015 roku Amerykański Urząd Patentowy (USPTO) przyznał spółce BS‑154 Sp. z o. o. patent o numerze US 9,096,536 B2 na wynalazek pt. „Asymmetrically substituted anthrapyridazone derivatives as cytostatics”, współautorstwa Profesora Edwarda Borowskiego. Przyznany patent obejmuje grupę wysoce aktywnych cytostatyków, pochodnych antrapirydazonu, które obecnie rozwijane są na poziomie badań in vivo w kierunku opracowania kandydata na nowy lek przeciwnowotworowy.

United States Patent