Odszedł Profesor Józef Kur, wybitny polski mikrobiolog

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 października 2016 roku odszedł nagle Pan Profesor Józef Kur, jeden najwybitniejszych polskich mikrobiologów i biologów molekularnych.

profesor Józef Kur
profesor Józef Kur

Urodzony w 1955 roku, od początku swojej kariery naukowej związany z Gdańskiem. Tutaj, na Uniwersytecie Gdańskim,  w 1979 roku ukończył studia magisterskie, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych i pracował do roku 1991 w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Podczas pracy na Uniwersytecie Gdańskim odbywał liczne zagraniczne staże naukowe m.in. dwukrotny staż w McArdle Laboratory for Cancer Research University of Wisconsin-Madison w USA. Od roku 1991 związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie w ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. W 1998 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

Prof. J. Kur specjalizował się w zagadnieniach związanych z biologią i biotechnologią molekularną. Prowadził badania związane z konstrukcją i zastosowaniem metod diagnostyki molekularnej w mikrobiologii, molekularnymi mechanizmami patogenezy czynników infekcyjnych, produkcją i wykorzystaniem białek organizmów ekstremofilnych w biotechnologii przemysłowej oraz medycznej, konstruowaniem nowych testów immunodiagnostycznych i szczepionek nowej generacji. Dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji oryginalnych i przeglądowych w renomowanych czasopismach naukowych oraz około 200 komunikatów i referatów konferencyjnych. Wypromował ponad 30 doktorów. Prowadził szeroką współpracę naukową z zagranicznymi instytucjami, głównie w Stanach Zjednoczonych (University of Wisconsin, University of Texas). W latach 2001-2009 organizował ogólnopolskie konferencje naukowe BioMillenium pod tytułem „Biotechnologia molekularna”.

W trakcie swojej pracy służył wiedzą i doświadczeniem różnym instytucjom i organizacjom naukowym w Polsce m.in. jako członek Komitetu Mikrobiologii PAN, członek Komitetu Biotechnologii PAN, członek Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Polskiej Platformy Biotechnologicznej, członek i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Profesor Józef Kur był jednym z pomysłodawców i współzałożycieli Blirt S.A., od 2010 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Rady Naukowej BLIRT S.A.