Od 1 Lipca dr Piotr Lassota nowym Prezesem BLIRT S.A.

W dniu 17.06.2016 r. Panowie Jerzy Milewski i Marian Popinigis złożyli rezygnacje, z dniem 30 czerwca 2016 r. z zajmowanych funkcji w Zarządzie BLIRT S.A. i przeszli do Rady Nadzorczej, zastępując w niej Pana Jacka Milewskiego i Pana Marcina Kapuścińskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, powołała z dniem 1 lipca 2016 r. Pana Piotra Lassotę w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa.

Doktor Piotr Lassota ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, w rozwoju leków onkologicznych zarówno małocząsteczkowych jak i leków biologicznych. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył tytuł Doktora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. W Sloan – Kettering Institute for Cancer Research w Nowym Jorku, odbywał staż podoktorski. Od roku 1987 pracował w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1992 związany jest z branżą farmaceutyczną i rozwojem nowych leków.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju produktów od konceptu do etapu badań klinicznych dla wiodących, amerykańskich koncernów farmaceutycznych takich jak: American Cyanamid, Wyeth, and Novartis.

W latach 1997-2006 pracował w Novartis Pharmaceuticals Corporation, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Zarządzającego obszaru terapii onkologicznych. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w firmie biotechnologicznej Caliper Life Science. Od 2010 do 2013 pełnił funkcje zarządcze w branży farmaceutycznej w Polsce.