O Firmie

BLIRT (BioLab Innovative Research Technologies) jest polską firmą biotechnologiczną, która rozpoczęła działalność w 2008 roku. Firma  funkcjonuje w oparciu o hybrydowy model biznesu, łączący realizację własnych projektów naukowo – badawczych z laboratorium usługowym.

Realizowane przez nas projekty wewnętrzne powstały we współpracy z wiodącym naukowcami  z Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie i innych jednostek naukowych. Głównym obszarem badań jest opracowanie innowacyjnych cząsteczek terapeutycznych i wyrobów medycznych stosowanych w dziedzinach: onkologii, chorób zakaźnych i transplantologii.

Ponadto wykorzystując potencjał naukowy pracowników i nowoczesne zaplecze techniczne oferujemy wysokiej jakości usługi z zakresu analityki oraz produkcji białek, zaspokajając potrzeby zarówno dużych koncernów farmaceutycznych, instytutów badawczych, jak i małych firm badawczo – rozwojowych.