MipTec 2011

20 września 2011, Bazylea, Szwajcaria