Kontakt

 

Siedziba firmy
Adres do korespondencji
BLIRT S.A.
ul. Trzy Lipy 3/1.38
80-172 Gdańsk
BLIRT S.A.
Kładki 24, pok. 93
80-822 Gdańsk
Tel: +48 58 739 61 50
Faks: +48 58 322 07 49
Faks: +48 58 739 61 51
e-mail: office@blirt.eu
 Dział Białek i Biologii Molekularnej

 e-mail: info@dnagdansk.com

Krzysztof Kur
Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju

 

Tel.: +48 507 144 379
e-mail: krzysztof.kur@blirt.eu

Dział Analityki
Paweł Olszewski
Dyrektor Działu Analityki
Tel.: +48 661 601 104
e-mail: pawel.olszewski@blirt.eu
Centrum Korporacyjne
Tel: +48 58 739 61 50
e-mail: office@blirt.eu
Aleksandra Kukiełło
Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu i Administracji
Tel.: +48 661 605 455
e-mail: aleksandra.kukiello@blirt.eu

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365053, kapitał zakładowy 834.599,60 zł.

NIP 583-300-93-29, REGON 220527895.