Kongres BIO 2014, Warszawa, Polska

Pierwszy Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki BIO 2014 odbędzie się w Warszawie w dniach 9 – 12 września 2014 roku.

Kongres BIO 2014 jest po raz pierwszy organizowany wspólnie przez cztery polskie towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Biofizyki oraz Polskie Towarzystwo Bioinformatczyne.

I Kongres BIO2014 to wyjątkowe spotkanie członków czterech towarzystw naukowych, będące: 49 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch), 12 Konferencją Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK), 15 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) i 7 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).

Będzie to największe forum nauk biologicznych w 2014 roku. Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

W ramach Kongresu przewidywane są wykłady zaproszone, referaty zgłoszone, organizacja sesji posterowych i sesji specjalnych. Wykłady plenarne zaprezentują znamienici naukowcy o międzynarodowej renomie, w tym laureaci nagrody Nobla, m.in. prof. John Gurdon oraz prof. Aaron Ciechanover.

W kongresie uczetniczyć będą przedstawiciele Działu DNA – Gdańsk