Wyposażenie

Dział Analityczny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie oznaczeń analitycznych oraz obróbkę danych.

Pracownia analiz LC-MS/MS:

Tandemowy spektrometr mas AB SCIEX QTRAP 6500 sprzężony z chromatografem cieczowym Eksigent microLC200

Tandemowy spektrometr mas Bruker micrOTOF-Q II sprzężony z chromatografem cieczowym Dionex UHPLC-UV/DAD

Pracownia analiz chromatograficznych:

Chromatograf cieczowy z detekcją spektrofotometryczną, fluorescencyjną i elektrochemiczną (UFLC-UV/DAD-FLD-ECD)

Chromatograf cieczowy z detekcją spektrofotometryczną i refraktometryczną (UFLC-UV/DAD-RID)

Chromatograf cieczowy z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV-VIS)

Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i przystawką typu headspace (HSGC-FID)

Pracownia analiz spektralnych:

Spektrofotometryczny czytnik płytek, Perkin Elmer Victor X3

Spektrofotometr UV-VIS, Jasco V-630

Spektrofotometr FT-IR, Jasco FT/IR-4100 z przystawką ATR

Oprogramowanie dodatkowe:

Phoenix WinNonlin 6.3 (Pharsight, Certara, L.P.)  – obliczenia farmakokinetyczno-statystyczne