Przepuszczalność

Badania przepuszczalności i transportu potencjalnych leków przeprowadzane są w celu określenia potencjału absorpcyjnego i dystrybucyjnego przy podawaniu doustnym. Oferujemy testy służące do określenia zdolności małych cząsteczek do transportu pasywnego PAMPA.

Test PAMPA

Test: Parallel Artificial Membrane Permeation Assay (PAMPA) używany jest jako model in vitro przenikania i absorpcji pasywnej, transkomórkowej leków z użyciem filtrów membranowych PVDF wstępnie potraktowanych roztworem lipidu. Dyfuzja pasywna jest ważnym czynnikiem determinującym transport leku z przewodu pokarmowego, transport poprzez membrany bariery krew-mózg, jak również transport poprzez ściany komórkowe.

 

Standardowy protokół testu PAMPA:

Stężenie badanego związku 10 μM
Liczba powtórzeń 3
Skład membrany Lecytyna w dodekanie (1% v/v)
Czas inkubacji 16 godzin
Temperatura Temperatura pokojowa
Ilość potrzebnego związku 100 µL ,10 mM roztworu w DMSO
Marker integralności Lucifer Yellow
Metoda analityczna LC-MS/MS lub HPLC-UV-VIS
Dane wynikowe Log Pe