Badania ADME

Badania ADME (Absorpcji, Dystrybucji, Metabolizmu i Wydalania) przeprowadzane są na każdym z etapów rozwoju leku w celu szczegółowego scharakteryzowania cząsteczek przed rozpoczęciem badań klinicznych. Eksperci zatrudnieni w laboratoriach Blirt specjalizują się w badaniach in vitro ADME-Tox. W ramach usług ADME in vitro w Blirt badane są: właściwości fizykochemiczne, przepuszczalność in vitro, wiązanie białek, metabolizm.