Analityka białek

Dział Analityki oferuje usługi analityczne w zakresie identyfikacji białek z roztworów, jak również z prążków żelowych barwionych Coomasie Blue lub srebrem.

Proces przygotowania próbki obejmuje redukcję, alkilację oraz trawienie enzymatyczne białek. Uzyskana mieszanina peptydów jest następnie analizowana za pomocą ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Otrzymane widmo masowe mapy peptydowej jest porównywane z internetowymi bazami danych. Identyfikacja następuje na drodze zgodności oznaczonych mas cząsteczkowych peptydów z masami przewidywanymi na podstawie sekwencji białek.