Inne usługi biologii molekularnej

Identyfikacja mikroorganizmów i wyznaczanie powiązań filogenetycznych między mikroorganizmami – analiza sekwencji kodujących 16S i 18S rRNA

W obrębie genów kodujących 16S i 18S rRNA występują fragmenty cechujące się wysokim zakonserwowaniem ewolucyjnym, poprzedzielane regionami o dużym polimorfizmie. Analiza tego regionu, zawierającego fragment sekwencji unikalnej dla rodzaju lub gatunku patogenu, umożliwia jego identyfikację, a także przeprowadzenie analizy pokrewieństwa i określenie powiązań filogenetycznych. Badania takie mogą mieć szczególne znaczenie w przypadku identyfikacji szczepów w próbkach środowiskowych (np. w osadach czynnych).

Projektowanie i synteza oligonukleotydów, starterów do reakcji PCR, sond molekularnych

Dobór sekwencji stosowanych starterów ma zasadniczy wpływ na osiągnięcie pozytywnych rezultatów amplifikacji. Oferujemy Państwu możliwość zaprojektowania