Badania produktów przemysłowych

Kosmetyki

Badanie czystości mikrobiologicznej surowców i gotowych wyrobów kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. (Dz. U. Nr 9 z 2003 r.) oraz polskimi normami:

 • zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych (PN-EN ISO 21149:2009) oraz wykrywanie obecności:
 • Escherichia coli (PN-EN ISO 21150:2010),
 • Pseudomonas aeruginosa (PN-EN 14119:2005),
 • Staphylococcus aureus (PN-EN ISO 22718:2010),
 • Candida albicans (PN-EN ISO 18416:2009).

Wyroby włókiennicze (np. tkaniny, włókna, wełna, materiały tapicerskie)

 • badanie aktywności przeciwbakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych metodami jakościowymi (PN-EN ISO 20645:2006, AATCC 147-2004) i ilościowymi (JIS L 1902:2002, AATCC 100-2004),
 • wyznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej materiałów metodą ilościową oraz ich badanie pod kątem wymywania środka aktywnego (ASTM E2149-10),
 • oznaczanie odporności wyrobów włókienniczych na działanie mikrogrzybów (PN-EN 14119:2005).

Wyroby papiernicze (np. papier, karton, tektura, tapety)

 • wyznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej materiałów metodą ilościową oraz ich badanie pod kątem wymywania środka aktywnego (ASTM E2149-10),
 • oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością (PN-EN 1104:2007),
 • jakościowe oznaczanie wpływu grzybów i pleśni na wyroby papiernicze (ASTM D2020-92),
 • testy oceny odporności materiałów na działanie grzybów i pleśni (ASTM G21-09).

Farby, lakiery i inne powłoki

 • ilościowe oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej materiałów hydrofobowych (JIS Z 2801:2000, ASTM E2180-07),
 • testy oceny odporności materiałów na działanie grzybów i pleśni w warunkach bezpośredniego kontaktu drobnoustrojów i badanej próbki w obecności (ASTM D5590-00) lub braku składników odżywczych (ASTM G21-09).

Dywany

 • badanie aktywności przeciwgrzybowej oraz przeciwbakteryjnej materiałów metodą jakościową (ASTM E2471-05),
 • wyznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej próbek metodą ilościową oraz ich badanie pod kątem wymywania środka aktywnego (ASTM E2149-10).

Polimery naturalne oraz syntetyczne (np. chitozan, kolagen, poliuretan)

 • ilościowe oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej materiałów hydrofobowych (JIS Z 2801:2000, ASTM E2180-07),
 • wyznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej materiałów metodą ilościową oraz ich badanie pod kątem wymywania środka aktywnego (ASTM E2149-10),
 • ocena odporności polimerów na barwienie wywołane obecnością Streptoverticillium reticulum (ASTM E1428-99),
 • testy oceny odporności materiałów na działanie grzybów i pleśni (ASTM G21-09).

Tworzywa sztuczne

 • wyznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej materiałów metodą ilościową oraz ich badanie pod kątem wymywania środka aktywnego (ASTM E2149-10),
 • ilościowe oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej materiałów hydrofobowych (JIS Z 2801:2000, ASTM E2180-07),
 • testy oceny odporności materiałów na działanie grzybów i pleśni (ASTM G21-09),
 • oznaczanie działania grzybów, bakterii i mikroorganizmów glebowych na tworzywa sztuczne (PN-EN ISO 846:2002).

Materiały izolacyjne, uszczelki

 • ocena odporności materiałów na działanie grzybów i pleśni (ASTM G21-09, ASTM C1338-08).

Więcej informacji