Analiza ekspresji genów

Analiza poziomu ekspresji genów z wykorzystaniem Real-Time PCR.

W ostatnich latach technika PCR z ilościową analizą w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time PCR) stała się wszechstronną i uznaną metodą dla badań biologicznych, gdyż pozwala na wykrycie i kwantyfikację bardzo małych ilości specyficznych sekwencji kwasów nukleinowych. Największą zaletą tego narzędzia badawczego jest bardzo szybki i dokładny pomiar zmian ekspresji genów w procesach fizjologicznych, patofizjologicznych lub rozwojowych.

Technika ta może być zastosowana w systemach modelowych do analizy odpowiedzi komórkowej/tkankowej na różne czynniki, dając wgląd w potencjalne zmiany ekspresji genów i ich roli. Z punktu widzenia medycyny klinicznej, Real-Time PCR może być zastosowany do analizy miana bakterii i wirusów oraz wyznaczenia statusu zaawansowania molekularnego nowotworów.

Więcej informacji