Usługi Biologii Molekularnej

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracujących w naszej firmie ekspertów mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii oferujemy Państwu szeroką gamę usług. Zapraszamy do współpracy, dalsze informacje uzyskają Państwo kontaktując się z nami: info@dnagdansk.com.

USŁUGI Z ZAKRESU BIOLOGII MOLEKULARNEJ

  • Genotypowanie mikroorganizmów
  • Identyfikacja mikroorganizmów i wyznaczanie powiązań filogenetycznych między mikroorganizmami
  • Badanie poziomu ekspresji genów z wykorzystaniem Real-Time PCR

Projektowanie i synteza oligonukleotydów, starterów do reakcji PCR, sond molekularnych

USŁUGI MIKROBIOLOGICZNE

  • Badania roztworów i związków chemicznych
  • Badania produktów przemysłowych