Zestawy do izolacji DNA i RNA

Wysokiej jakości zestawy do ekstrakcji kwasów nukleinowych:

  • szybkie i wygodne oczyszczanie DNA i RNA
  • doskonałe wyniki dla wielu rodzajów materiału biologicznego
  • bardzo wysoka wydajność ekstrakcji
  • wysoka czystość (DNA wolne od inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń)

Zestawy EXTRACTME zostały zaprojektowane do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej jakości DNA i RNA z różnych materiałów. W większości przypadków kilkuetapowa procedura przeprowadzana jest z wykorzystaniem minikolumn wirowniczych, zawierających odpowiednie złoża krzemionkowe, wydajnie i selektywnie wiążące kwasy nukleinowe. Wyjątkami są zestawy do izolacji plazmidowego DNA w średniej i dużej skali oparte o zmodyfikowane złoża jonowymienne oraz zestawy do oczyszczania DNA zawierające płytki 96-kolumienkowe. Oczyszczone kwasy nukleinowe gotowe są do bezpośredniego wykorzystania w technikach biologii molekularnej (takich jak PCR, qPCR, Southern blotting, sekwencjonowanie DNA, trawienie enzymami restrykcyjnymi, ligacja DNA itp.) lub mogą być przechowywane do późniejszego użycia.

Główne cechy zestawów serii EXTRACTME:

  • szybkie i efektywne oczyszczanie kwasów nukleinowych o wysokiej czystości m.in. do analizy qPCR i sekwencjonowania DNA
  • przedłużona stabilność enzymów (proteinaza K i RNaza A w postaci liofilizatów)
  • obejmują szeroki zakres materiału wyjściowego
  • rozszerzone instrukcje bogate w przydatne informacje
  • wysoki stosunek jakości do ceny

Więcej informacji