Odczynniki do pracy z RNA

Pierwszym krokiem do udanej analizy RNA jest izolacja czystego, nieuszkodzonego i wysokiej jakości RNA. Polecamy zestawy EXTRACTME TOTAL RNA oraz EXTRACTME TOTAL RNA PLUS do izolacji całkowitego RNA z tkanek zwierzęcych lub hodowli komórkowych.

Zestaw TRANSCRIPTME RNA (do syntezy cDNA):

  • Idealny wybór do bardzo wydajnej syntezy pełnej długości cDNA do analiz RT-qPCR
  • Czuły, nadaje się do małej ilości RNA (od 10 pg)
  • Wygodny, niezawodny i opłacalny

Zastosowanie inhibitora RNaz RIBOPROTECT zalecane jest w przypadku próbek zawierających endogenne RNazy. Chroń swoje RNA, w celu uniknięcia kosztownych, niezadowalających wyników.

Więcej informacji