Odczynniki do Elektroforezy

Oferujemy szeroką gamę produktów do elektroforezy żelowej:

  • Agarozy: standardowa LE, wysokorozdzielcza, niskotopliwa, do transferów oraz w tabletkach
  • Wzorce wielkości (markery) DNA i białek
  • Roztwory do nanoszenia próbek oraz bufory elektroforetyczne

Więcej informacji