Enzymy i białka

Oferujemy szeroką gamę enzymów i białek o najwyższej jakości i efektywności, wolnych od niepożądanych zanieczyszczeń:

  • Proteinaza K
  • Proteaza TEV
  • Lizostafyna
  • Nukleazy (RNazy, DNazy)
  • Odwrotne transkryptazy
  • Inhibitor RNaz
  • Ligazy DNA
  • Termostabilne polimerazy
  • Białka wiążące jednoniciowe DNA (SSB)
  • Enzymy, białka i przeciwciała na życzenie

Oferujemy usługi produkcji białek, od syntezy genów do oczyszczania i formulacji, wykonywane w nowoczesnych laboratoriach przez doświadczonych pracowników naukowych.

Więcej informacji