Produkty Biologii Molekularnej

Dział DNA-Gdańsk jest krajowym liderem w produkcji odczynników do biologii molekularnej. DNA-Gdańsk to jedna z pierwszych firm biotechnologicznych w Polsce z autorskimi metodami w dziedzinie genotypowania mikroorganizmów oraz inżynierii genetycznej.

Produkty DNA-Gdańsk:

  • Zestawy do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z różnych źródeł
  • Odczynniki do PCR, w tym polimerazy DNA, wzmacniacze PCR, Master Miksy oraz deoksyrybonukleotydy
  • Odczynniki do pracy z RNA (m.in. zestaw do odwrotnej transkrypcji)
  • Enzymy i białka rekombinantowe
  • Zestawy edukacyjne z zakresu biologii molekularnej na zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych
  • Wzorce masowe DNA i białek, agarozy
  • Zestawy Diagnostyczne PCR do wykrywania mikroorganizmów (tylko do celów naukowych)