Stabilne Linie Komórkowe

BLIRT oferuje usługę otrzymywania stabilnych linii komórkowych do celów badawczych oraz produkcyjnych. Wykorzystywane przez nas metody transfekcji i selekcji transfekowanych komórek umożliwiają uzyskanie ostatecznego produktu w krótkim czasie.

Stosujemy dwa systemy ekspresji transgenu:

  • konstytutywny,
  • indukowalny.

Do celów badawczych wykorzystujemy komórki CHO, HEK293 oraz inne linie nowotworowe. Produkcję cząsteczek biopodobnych prowadzimy wykorzystujać stabilne linie komórkowe CHO, zaadaptowane do kultury zawiesinowej o wysokiej gęstości w pożywkach bez dodatku surowicy.

Oferowane usługi:

  • projektowanie i konstruowanie wektora ekspresyjnego,
  • transfekcja i wstępna selekcja puli stabilnych komórek,
  • izolacja klonów wykazujących stabilną ekspresję i wysoką produktywność,
  • adaptacja komórek do warunków kultury zawiesinowej w pożywce bez dodatku surowicy,
  • inżynieria komórkowa i charakterystyka genetyczna.