Rekombinowane Przeciwciała

Wytwarzanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych w układzie heterologicznym.

Usługa ta obejmuje:

 • syntezę peptydu / produkcję antygenu,
 • immunizację myszy wybranym antygenem,
 • oznaczenie miana uzyskanej odpowiedzi immunologicznej za pomocą testu ELISA,
 • izolację limfocytów produkujących przeciwciała ze śledziony,
 • fuzję limfocytów z komórkami nowotworowymi szpiczaka w celu uzyskania nieśmiertelnych komórek hybrydowych,
 • selekcję klonów komórek hybrydowych produkujących specyficzne do antygenu przeciwciała,
 • namnażanie wybranego klonu komórek hybrydowych do uzyskania przeciwciała monoklonalnego na dużą skalę,
 • izolację mRNA z wybranych klonów i syntezę cDNA fragmentów zmiennych i pełnych łańcuchów: ciężkiego (H) i lekkiego (L) przeciwciał,
 • przygotowanie konstrukcji genetycznych dla łańcuchów H i L do wybranego systemu ekspresji,
 • wprowadzenie uzyskanych konstrukcji genetycznych do komórek heterologicznych i selekcję pozytywnych klonów,
 • analizę ekspresji i specyficzności antygenowej rekombinowanych przeciwciał,
 • namnażanie wybranych klonów komórek heterologicznych do uzyskania przeciwciała monoklonalnego na dużą skalę,
 • oczyszczanie przeciwciała metodą chromatografii powinowactwa,
 • liofilizację uzyskanego przeciwciała.