DiagMol, Warszawa, Polska

W dniu 25 października 2014 w Warszawie odbędzie się XV Konferencja „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2014.

Wydarzenie organizowane jest przez Komitet Mikrobiologii PAN, Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Sekcję Immunologii Zakażeń Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Działu DNA- Gdańsk.