BLIRT S.A. podpisał umowę nowego projektu

W dniu 7 lipca 2016 r. BLIRT S.A. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu “Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych”. Podpisana umowa została przesłana do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) celem podpisania przez drugą stronę.

Całkowita kwota dofinansowania Projektu zgodnie z Umową nie przekroczy 10.301.172,96 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, a jego realizacja jest przewidziana na okres: styczeń 2016 r. – grudzień 2018 r.