BLIRT podpisał istotne umowy

BLIRT podpisał dwie istotne umowy. Zostały one zawarte pomiędzy konsorcjum w składzie BLIRT S.A. (Lider) oraz D.T. BUD WEST LAB Sp. z o.o. (Partner) a Stem Cells Spin S.A. oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Umowy dotyczą realizacji zadań w ramach projektu pt. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanych w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Umowy zostały podpisane na łączną kwotę 6,2 mln zł netto. Na podstawie wstępnych ustaleń i szacunków Spółka przewiduje, że łączne wynagrodzenie BLIRT wyniesie nie mniej niż 3,1 mln zł i nie więcej niż 3,4 mln zł.

czytaj więcej

Żródło: BLIRT S.A.