BLIRT otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dnia  5 maja 2016 r. ogłosiło wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach grudniowego naboru wniosków w konkursie 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w ramach I Priorytetu PO IR 2014-2020.

Zgodnie z opublikowaną listą wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt BLIRT „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych”. Kwota przyznanego dofinansowania to 10,3 mln zł.

W przypadku podpisania umowy, dofinansowanie przyznane przez NCBR pozwoli doprowadzić badania nad innowacyjnym kandydatem na lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych do końca fazy I badań klinicznych. Zaplanowane badania stanowią kontynuację prac zrealizowanych w ramach projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych”, dofinansowanego w ramach działania 1.4-4.1 POIG w latach 2011-2015.