BioForum 2014, Łódź, Polska

BioForum odbędzie się w dniach 28-29 maja 2014 roku w Łodzi (Polska). Będzie to już 13 edycja tego wydarzenia i kolejna, w której BLIRT będzie jednym z wystawców.

BioForum to połącznie BioPartneringu, wystaw, dyskusji panelowych, wykładów i nieoficjalnych spotkań. Wszystkie te elementy są dostosowane do jak najlepszego budowania partnerstwa, które jest kluczem – kluczem do sukcesu w BioBusiness.

W tym roku uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w debatach o biosimilars, zmianach patentowych w Unii Europejskiej oraz na temat badań klinicznych.

Podczas BioForum na stoisku BLIRT będą reprezentowane wszystkie działy Firmy. Zapraszamy do spotkań z przedstawicielami Firmy:

Marianem Popinigisem – Członkiem Zarządu
Pawłem Olszewskim – Dyrektorem Działu Analityki
Krzysztofem Kurem – Dyrektorem Działu DNA – Gdańsk
Robertem Brodzikiem – z-cą Dyrektora Działu Białek ds. naukowych
Dominikiem Ziętkowskim – Dyrektorem Działu Badań i Rozwoju