Najnowsze Informacje

Zmiany w Zarządzie BLIRT S.A.

W dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza BLIRT S.A. delegowała z dniem 1 kwietnia 2018 r. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Mariana Popinigisa. Powołała także z dniem 1 kwietnia 2018 r. Pana Krzysztofa Kura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A.

Decyzje Rady Nadzorczej są konsekwencją rezygnacji, które w dniu 28 marca 2018 r. złożyli Pan Piotr Lassota oraz Pan Witold Grabysz, dotychczasowy Prezes i Wiceprezes Zarządu BLIRT S.A.

ARABLAB

18-21 marca 2018, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Arablab to najnowsze trendy oraz technologie z dziedziny przemysłu laboratoryjnego i analitycznego.

Targi organizowane corocznie w Dubaju skupiają uczestników z ponad 100 krajów.

Wśród tysiąca wystawców po raz pierwszy będzie można spotkać przedstawicieli BLIRT-u.

Uczestnictwo w Arablab to szansa na wejście na nowe rynki i zaprezentowanie Polskiej firmy biotechnologicznej globalnym odbiorcom.

Liczymy na nowych klientów zainteresowanych wysokiej jakości enzymami oferowanymi przez firmę Blirt jak i na rozbudowę naszej sieci dystrybutorskiej.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi  przedstawicielami .

Więcej informacji na stronie organizatorów.

 

Australijski patent na pochodne Amfoterycyny B

Przyznanie australijskiego patentu na pochodne Amfoterycyny B

W dniu 12 stycznia 2018 r. BLIRT otrzymał informację o przyznaniu przez Australijski Urząd Patentowy patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013.

Wynalazek, na który został przyznany Patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP) oraz „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR).

Powyższy patent na wynalazek, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015)

Przyznanie chińskiego patentu na pochodne Amfoterycyny B

Przyznanie chińskiego patentu na pochodne Amfoterycyny B

Blirt uzyskał pierwszy patent w Chinach. W dniu 7 lutego br. spółka powzięła informację o przyznaniu przez Chiński Urząd Patentowy patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku (od 06. 2013).

Wynalazek, który uzyskał patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP) oraz „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR).

Chiński patent na przedmiotowy wynalazek, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015)

Amerykański patent dla BLIRT na wynalazek pochodnej Amofoterycyny B

W dniu 19 maja 2017 r. BLIRT otrzymał informację o przyznaniu przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO) patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, który został przyznany na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013. Wynalazek, na który został przyznany Patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP), a jego zastosowanie jest obecnie rozwijane w ramach projektu: „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR), którego celem jest zaawansowanie rozwijanego kandydata na lek do poziomu badań klinicznych i jego komercjalizacja.

Patent na wynalazek o którym mowa powyżej, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015).