Aktualności

Amerykański patent dla BLIRT na wynalazek pochodnej Amofoterycyny B

W dniu 19 maja 2017 r. BLIRT otrzymał informację o przyznaniu przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO) patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, który został przyznany na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013. Wynalazek, na który został przyznany Patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP), a jego zastosowanie jest obecnie rozwijane w ramach projektu: „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR), którego celem jest zaawansowanie rozwijanego kandydata na lek do poziomu badań klinicznych i jego komercjalizacja.

Patent na wynalazek o którym mowa powyżej, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015).

Clinical Trials in Central & Eastern Europe Forum, 25-26 Kwietnia, Budapeszt

20 kwietnia 2025 - 20 kwietnia 2026, Budapeszt

W dniach 25-26 kwietnia 2017 w Budapeszcie, odbędzie się „Clinical Trials in Central & Eastern Europe Forum”

W trakcie dwóch dni można będzie zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat badań klinicznych w regionie CEE, a także najlepszymi praktykami w branży.

Obok ciekawego programu konferencyjnego, forum oferuje również możliwość nawiązywania relacji z szerokim wachlarzem uczestników, poprzez szereg ustrukturyzowanych, mniej formalnych sesji networkingowych.

W ubiegłym roku Forum odbyło się w Warszawie, wzięło w nim udział 130 specjalistów z 22 krajów.

zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami

Bioforum 2017, Łódź 17-18 Maja

20 maja 2017 - 20 maja 2018, Łódź

BioForum 2017 jedna z największych imprez biotechnologicznych w Polsce i Europie Środkowej, której główną ideą jest nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biobiznesu w celu zwiększenia potencjału polskiej biogospodarki.

W tegorocznej edycji BioForum szczególnie promowana jest współpraca między Europą Środkową i Stanami Zjednoczonymi.

Najliczniejsza grupa uczestników BioForum to właściciele, szefowie i pracownicy innowacyjnych firm, reprezentujących: biotechnologię, urządzenia medyczne, bioinformatykę, medycynę spersonalizowaną oraz innowacyjną farmację. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa. BioForum daje okazję do konfrontacji swoich planów z naukowcami, czyli drugą istotną grupą uczestników imprezy, która realizuje projekty badawczo‐rozwojowe we współpracy ze środowiskiem innowacyjnego biobiznesu.

zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami

NLS Days 12-14.09.2017 Malmo-Kopenhaga

20 września 2012 - 20 września 2014, Malmo-Kopenhaga

Nordic Life Science Days to największa skandynawska konferencja poświęcona branży nauk biomedycznych. Od 2013, NLS wsparło ogromną rzeszę ludzi związanych z branżą nauk biomedycznych oraz stworzyło wyjątkowe miejsce do rozwinięcia biznesu. Zakres tematów jak i doświadczenie prelegentów dostarcza informacji na temat najnowszych trendów w nauce i biznesie.
Dni NLS przyciągają wiodących decydentów z zakresu biotechnologii, farmacji, technologii medycznej, a także finansów, badań, polityki i organów decyzyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami

8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego i Przemysłu Kosmetycznego

20 stycznia 2015 - 20 stycznia 2017, Ożarów Mazowiecki

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego jest corocznym, międzynarodowym spotkaniem branży farmaceutycznej, organizowanym przez Wydawnictwo Farmacom – wydawcę kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”. Kongres skierowany jest do producentów leków, dostawców surowców, maszyn, urządzeń laboratoryjnych, opakowań oraz rozwiązań stosowanych w branży farmaceutycznej.

Zapraszamy do spotkań z naszymi przedstawicielami